Important Telephone Numbers

To call Croatia dial: +385 and omit first zero from area code
e.g. Lastovo Tourist Office: +385 20 801018

Important Telephone Numbers Shops - Café bars - Restaurants
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LASTOVO 020 801 018 TRGOVINA "SANA" 020 805 061
POLICIJSKA POSTAJA 020 801 021 TRGOVINA "LTT" 020 805 156
VATROGASCI 020 805 193 TRGOVINA "LUČIJANO" 020 801 149
ZDRASTVENA STANICA 020 801 034
020 801 270
TRGOVINA "NEVEN" 020 801 222
TRGOVINA "KIKE" 020 805 015
OPĆINA LASTOVO 020 801 023 TRGOVINA "VANJA" 020 801 299
SPLITSKA BANKA 020 801 030 CAFÉ-BAR "MAMILO" 091 582 8613
POŠTANSKI URED LASTOVO 020 801 140 CAFÉ-BAR "MAGIC" 091 594 5055
POŠTANSKI URED UBLI 020 805 005 CAFÉ-BAR "MIHAJLA" 020 801 087
KOMUNALAC D.O.O. 020 801 001 CAFÉ-BAR "LIZARD" 020 801 412
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA 020 801 017 CAFÉ-BAR "FERAL" 020 801 090
POLJOPRIVREDNA LJEKARNA 020 801 238 KONOBA "AMFORA" 020 801 293
LUČKA KAPETANIJA 020 805 006 KONOBA "AUGUSTA INSULA" 020 801 167
CARINSKA ISPOSTAVA 020 805 032 KONOBA "BAČVARA" 020 801 075
INA 020 805 034 KONOBA "BRAIN" 020 801 160
LJEKARNA 020 801 276 KONOBA "FRENKY" 020 805 091
ŽUPNI URED 020 801 043 KONOBA "MALO LAGO" 020 802 100
JADROLINIJA LASTOVO (UBLI) 020 805 175 KONOBA "PECE" 020 805 041
TAXI - "LEŠIĆ" 098 936 8897 KONOBA "PORTO ROSSO" 020 801 261
TAXI - "ANTIČEVIĆ" 098 166 1507 KONOBA "TRITON" 020 801 161